Cel konferencji

Celem konferencji była prezentacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń związanych z humanistyką cyfrową rozumianą jako globalny czynnik innowacyjności w szeroko rozumianych naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, który zmienia oblicze tych nauk zgodnie z duchem rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

Nagrania wszystkich wystąpień z konferencji zrealizowane przez Telewizję Naukową Platon.TV są dostępne na stronie z programem konferencji.

Podtytuł konferencji:Inspiracje–Innowacje–Człowiek podkreślał główny nurt, wokół którego skupiały się zagadnienia konferencyjnych prezentacji i dyskusji, ukierunkowany na praktyczne przykłady jakościowych zmian w metodach prowadzenia badań naukowych zainspirowanych technologiami cyfrowymi. W szczególności obszarami tematycznymi poruszanymi na konferencji były:

  • ilościowe badania literackie oraz badania kultury literackiej;
  • badania nad komunikacją międzykulturową i multimodalną;
  • rozwój zasobów i narzędzi umożliwiających akwizycję, cyfrowy zapis, trwałe przechowywanie, udostępnianie, analizę i opracowania zabytków ruchomych, jak i nieruchomych;
  • dostosowanie istniejących zasobów i narzędzi językowych do zadań badawczych w dziedzinie humanistyki;
  • rozwój zasobów światowego dziedzictwa i narzędzi umożliwiających szeroko rozumianą pracę nad tekstem (np. sanskryckim);
  • rozwój i poszerzenie formuły korpusu narodowego;
  • budowa europejskiego wielojęzycznego banku terminologicznego językoznawstwa slawistycznego;
  • opracowanie i udostępnianie cyfrowych zasobów obejmujących te obszary piśmiennictwa, których nie można zaliczyć do literatury pięknej;
  • badania obrazów cyfrowych i przygotowanie narzędzi do ich analiz i złożonych prezentacji

oraz szeroko rozumiane innowacje na rzecz rozwoju i upowszechniania dorobku polskiej humanistyki.

logo-pcss logo-uam logo-uam