Uczestnicy

Konferencja adresowana była zarówno do przedstawicieli nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce jak i do specjalistów z obszaru informatyki zajmujących się problematyką zaawansowanych usług, architektur i systemów, technologii komunikacyjncyh oraz społeczno-prawnymi aspektami cyberprzestrzeni.

Głównym celem była bowiem nie tylko prezentacja metod, zarówno informatycznych jaki i badawczych oraz dobrych praktyk z obszaru integracji humanistyki z technologiami ICT, ale także dialog potrzeb środowiska naukowego i potencjalnych odbiorców nowoczesnych aplikacji z wychodzącymi naprzeciw nim dynamicznie zmieniającymi się możliwościami systemów informatycznych.

W ciągu dwóch dni w konferencji udział wzięło 113. uczestniczek i uczestników z 72. różnych instytucji.

logo-pcss logo-uam logo-uam