Program konferencji (9.11.2016)

 • 9:00 – 9:30: Otwarcie konferencji
 • 9:30 – 10:30: Referat zapraszany
  • Exploiting Advanced Research Infrastructures to explore Cultural Diversity Dariah-Competence Centre (DARIAH-CC) in a nutshell – Eveline Wandl-Vogt (Austrian Academy of Sciences / The Austrian Centre for Digital Humanities, DARIAH-AT)
   [abstrakt] [prezentacja] [wideo]
 • 10:30 – 11:00: Przerwa
 • 11:00 – 12:30: Sesja 1: HUMANISTYKA CYFROWA, KOMUNIKACJA NAUKOWA
  • Kim są Polscy humaniści cyfrowi? Wyniki ankiety DARIAH – Maciej Maryl (IBL PAN)
   [abstrakt] [prezentacja] [wideo]
  • „Biuletyn Polonistyczny” – Prezentacja projektu i perspektywy jego rozwoju – Mariola Wilczak, Olga Zakolska, Sylwia Pikula, Przemysław Górecki (IBL PAN)
   [abstrakt] [prezentacja] [wideo]
  • Re-research.pl: codzienna porcja ciężkiej pracy diachronicznej – Daniel Dzienisiewicz, Łukasz Borchmann, Filip Graliński, Piotr Wierzchoń (UAM)
   [abstrakt] [prezentacja] [wideo]
 • 12:30 – 13:30: Przerwa
 • 13:30 – 15:00: Sesja 2a: MULTIMEDIA
  • Wyszukiwanie wizualne i analiza obrazów cyfrowych – Andrzej Radomski, Kamil Stępień (UMCS)
   [abstrakt] [prezentacja] [wideo]
  • Historia wizualna w dydaktyce akademickiej – Dorota Skotarczak (UAM)
   [abstrakt] [prezentacja] [wideo]
  • Rozwój narzędzi badawczych na potrzeby multimodalnej analizy akomodacji w komunikacji interkulturowej – Maciej Karpiński, Katarzyna Klessa (UAM)
   [abstrakt] [prezentacja] [wideo]
 • 13:30 – 15:00: Sesja 2b: NARZĘDZIA, PROJEKTY
  • System wieloaspektowej analizy ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów (na przykładzie parafii Osieczna, lata 1794 – 1874) – Milena Bąk (UAM), Tomasz Hoffmann (PCSS), Michał Kozak (PCSS), Maciej Michalski (UAM)
   [abstrakt] [prezentacja] [wideo]
  • Nowa Panorama Literatury Polskiej – synergia humanistyki tradycyjnej i cyfrowej. Na przykładzie kolekcji „Prus Plus” i „Atlas Polskiego Romantyzmu” – Konrad Niciński, Agnieszka Kochańska (IBL PAN)
   [abstrakt] [prezentacja] [wideo]
  • Rękopisy i starodruki Karaimskiego Archiwum Cyfrowego – od plików MS Word do TEI P5 – Mariola Abkowicz (SKP, UAM), Tomasz Hoffmann, Michał Kozak (PCSS)
   [abstrakt] [prezentacja] [wideo]
  • Zastosowanie metody korpusowej do badania stereotypów narodowościowych – Zuzanna Kozłowska, Aleksandra Deskur (UAM)
   [abstrakt] [prezentacja] [wideo]
 • 15:00 – 15:30: Przerwa
 • 15:30 – 17:00: Sesja 3a: ONTOLOGIE, BAZY
  • Korpusomat — narzędzie do tworzenia przeszukiwalnych korpusów języka polskiego – Witold Kieraś, Łukasz Kobyliński, Maciej Ogrodniczuk (IPI PAN)
   [abstrakt] [prezentacja] [wideo]
  • Od Bibliografii językoznawstwa slawistycznego do Banku terminologii językoznawczej – Paweł Kowalski, Jakub Banasiak, Agnieszka Pluwak, Zofia Rudnik-Karwatowa (IS PAN)
   [abstrakt] [prezentacja] [wideo]
  • Ontologie w historyczno-geograficznych systemach informacyjnych – Agnieszka Ławrynowicz (PP), Paweł Garbacz, Piotr Kulicki, Robert Trypuz, Bogumił Szady (KUL, IH PAN)
   [abstrakt] [prezentacja] [wideo]
  • WebSty – otwarty webowy system do analiz stylometrycznych – Maciej Piasecki, Tomasz Walkowiak (PWr), Maciej Eder (IPI PAN/UP)
   [abstrakt] [prezentacja] [wideo]
 • 15:30 – 17:00: Sesja 3b: MEDIA CYFROWE, INTERNET
  • Humanistyka cyfrowa i jej użytkownicy na przykładzie prac nad nowym oprogramowaniem dla Polskiej Bibliografii Literackiej – Beata Koper, Tomasz Umerle (IBL PAN), Marcin Werla (PCSS)
   [abstrakt] [prezentacja] [wideo]
  • Innowacyjność rozwiązań technologicznych wobec komunikacji literackiej – Katarzyna Staniuk (UMCS)
   [abstrakt] [prezentacja] [wideo]
  • Propozycja modelu udostępniania zbiorów historycznych polskiego Webu zarchiwizowanych w usłudze Wayback Machine – Marcin Wilkowski (UW)
   [abstrakt] [prezentacja] [wideo]
  • Rzeczy Internetu Rzeczy – Wiktor Rorot (UW)
   [abstrakt] [prezentacja] [wideo]
 • 17:00 – 17:15: Zamknięcie konferencji
logo-pcss logo-uam logo-uam