Zgłoszenia wystąpień

Przyjmowanie propozycji wystąpień na III Konferencję DARIAH-PL zostało zakończone w dniu 20 września br.